Korte historiek

1989 : Het Sociaal Centrum werd einde 1989 opgericht door een aantal hulpverleners, die geconfronteerd werden met mensen die door de mazen van het hulpverlenersnet vielen.

Het Sociaal Centrum werd geconfronteerd met een steeds groter wordende groep van mensen, die vaak naast hun psychosociale problemen, ook materiële noden kenden.

1990 :Het TeleAtelier wordt in samenwerking met enkele andere Mechelse welzijnorganisaties opgestart. Er wordt hulp verleend aan kansarmen via een “tweedehandswinkel”.Uit deze werking ontstond later het Kringloopatelier.

1994 : Voor de uitbouw van de vrijwilligerswerking,werd een voltijdse beroepskracht aangeworven.Vrijwilligers konden zich vanaf dan inzetten in het Sociaal Centrum, bij Oikonde  en de Vierde Wereldbeweging. Door vrijwilligers werd ook een voedselbedeling opgezet als noodhulp.

1999 : Na een jaar (zonder personeelslid )van bezinning en bevragingen bij organisaties door de raad van bestuur is er in oktober 1999 overgegaan tot de aanwerving van een halftijdse beroepskracht.

Vanaf die periode heeft het Sociaal Centrum twee peilers: de uitbouw van een lokaal vrijwilligersnetwerk in de Mechelse regio, met het actief zoeken naar vrijwilligers, vorming en begeleiding bieden inspelen op noden en behoeften van kansarmen, hiervoor mogelijkheden creëren en dit in nauwe samenwerking met andere diensten en organisaties.

2000 :In 2000 heeft de vrijwilligersdraaischijf eindelijk een duidelijke vorm (samenwerking met 16 organisaties)aangenomen en is gestart met een alternatief voor voedselbedeling (enig in de regio). Als ook de voedselbedeling is omgevormd naar een sociale kruidenier ( enig in de regio).

2001 :Vanaf 2001 is er een opsplitsing van de werking in twee vzw’s nl. Kringloopatelier en het Sociaal Centrum – Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk. De doelstelling blijft behouden . Sinds 2001 wordt de beroepskracht gesubsidieerd door de Stad Mechelen.

In de volgende jaren werd gewerkt aan verdere uitbouw en bekendmaking van beide projecten.Ook in andere gemeenten is er stilaan vraag om dergelijke projecten op te starten.

2014 : 25-jarig bestaan van het Sociaal Centrum bekijk onze fotoboek 2016 werken rond kinderarmoede ism Sociaal Huis, KInd en Gezin, Nieuwe Weg.

2016 : 20 februari de ganse werking verhuist na 27 jaar naar een nieuw adres het  nl Twaalf Apostelenstraat 17, 2800 Mechelen  

2018 : Extra aandacht voor het werken rond kinderarmoede