Sociaal Centrum - Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Mechelen

Doelstelling

Wij hebben tot doel :

Bundelen van het vrijwilligerswerk in de sociale sector  en vrijwilligers een ruim aanbod bieden aan vrijwilligerswerk te Mechelen.

-  in nauwe samenwerking met de verschillende sociale  organisaties die met vrijwilligers werken.

-  de samenleving te sensibiliseren om zich op vrijwillige basis in te zetten voor het welzijn van anderen;

-  het bestrijden van alle vormen van kansarmoede door alle mogelijke sociale hulp te verlenen aan personen en gezinnen die in een noodsituatie verkeren, momenteel door de uitbating van een sociale kruidenier;

- in te spelen op de nieuwe noden binnen de Mechelse regio, deze te onderzoeken en oplossingen te creëren.

Om dit doel te bereiken zal de vereniging een beroep doen op vrijwilligers en zal ze samenwerken met derden.

Verwachtingen

 

Wij verwachten:

 

- Engagement: De vrijwilligersorganisatie waar u vrijwilligerswerk doet rekent op u.  

- Openheid: Wij bieden ondersteuning bij uw vrijwilligerswerk.

 - Respect: Een fundamenteel respectvolle benadering van elke medemens, ongeacht overtuiging, religie of filosofie is bij het vrijwilligerswerk  nodig

- Geheimhoudingsplicht : Is ook bij het vrijwilligerswerk  belangrijk.

- Tijd : Je wil een deel(tje) van je tijd delen met anderen.

Werkwijze

 

Regelmatig worden er vrijwilligers gerecruteerd via campagnes langs de  media.

Uiteraard ook via deze website.

Via een korte kennismaking en het overlopen van het aanbod van het  vrijwilligerswerk zal u uw keuze bepalen

 

Wij maken voor u een afspraak voor een vlotte start bij één van de organisaties waarmee een samenwerkingsovereenkomst hebben.

 

Wij bieden een onderbouwde overeenkomst, met betrekking tot verzekering, inloopperiode,...

 

Via het vrijwilligerspunt kan je elke dinsdagvoormiddag info krijgen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk te Mechelen.

Iedereen welkom